Preuzimanje nove pokretne tribine u športskoj dvorani OŠ Grgura Karlovčana u Đurđevcu

U četvrtak, 25. kolovoza 2011. godine, u 10,00 sati zamjenik župana Ivan Pal će preuzeti nove pokretne (teleskopske) tribine u športskoj dvorani OŠ Grgura Karlovčana u Đurđevcu. Preuzimanju će također prisustvovati gradonačelnik Đurđevca Slavko Gračan, te predstavnici OŠ Grgura Karlovčana.

Sama športska dvorana je otvorena za Dan Županije, a Koprivničko-križevačka županija je dodatno dvoranu opremila pokretnim tribinama. Vrijednost ugovorene isporuke i montaže tribina iznosi 168 tisuća kuna.