Preuzete izgrađene nadstrešnice OŠ Grgura Karlovčana Đurđevac

Predstavnici Koprivničko-križevačke županije i osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac, preuzeli su 9. prosinca 2013. god., izvedene radove i utvrdili okončani obračun za izgrađene nadstrešnice na objektu školske sportske dvorane OŠ Grgura Karlovčana Đurđevac.

Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosila je 27.899,45 kuna, a radove je izvodila Tokarsko strojobravarska radionica Antun Vujnović iz Bjelovara.

Radovi su izvedeni kako bi se spriječio prodor oborinskih voda u prostore dvorane.

 

                                                        Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, znanost i šport