Predstavljeni rezultati istraživanja o potrebama mladih Županije

U prostorijama Županije su u ponedjeljak  3. veljače predstavljeni rezultati istraživanja o potrebama mladih Koprivničko-križevačke županije. Istraživanje je provedeno u suradnji Savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije, Euroatlanskog kluba Hrvatske i udruge Glas mladih Križevci u razdoblju od travnja do prosinca 2013. godine. U sklopu projekta održane su i dvije jednodnevne radionice na temu pripreme i provođenja istraživanja, s ciljem ojačavanja kapaciteta udruga i organizacija mladih.

Rezultate istraživanja te smjernice za daljnji rad s mladima predstavila je Ivana Pukšec iz Euroatlanskog kluba Hrvatske. Istraživanje anketnim upitnikom je provedeno na uzorku od 342 ispitanika (najvećim dijelom srednjoškolaca), a pokazalo se kako mladi smatraju da su najveći problemi u lokalnoj sredini nezaposlenost, ovisnosti, fizičko nasilje, nedovoljan broj mjesta za izlaske i druženja, itd. Zabrinjavajući je podatak da iako tri četvrtine mladih u Županiji ima pozitivno mišljenje o volonterskom radu tek ih je manje od osam posto uključeno u neki oblik volontiranja.

Među prijedlozima za novi Županijski program za mlade ispitanici su se najvećim dijelom odlučivali za različite tečajeve, veću otvorenost prema mladima, više predstava i koncerata te inicijativu za pristupne točke u obrazovnim institucijama.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
  Melita Pavlek, v. r.