Predstavljen program „Kreativna Europa (2014. – 2020.)“

U Muzeju „Mimara“ u Zagrebu je u utorak 28. siječnja održano predstavljanje novog sedmogodišnjeg program Europske unije za kulturni i kreativni sektor pod nazivom „Kreativna Europa (2014. – 2020.)“

Ovaj program u zajednički okvir okuplja dva potprograma pod nazivom „Kultura“ i „MEDIA“, a krajem prosinca 2013. su u okviru njih raspisani i prvi natječaji.

U okviru potprograma „Kultura“ otvoreni su natječaji za: potpore europskim projektima suradnje, projektima književnih prijevoda te europskim mrežama i platformama.

Potprogram „MEDIA“ sadrži natječajne kategorije te potpore za: razvoj pojedinačnih i skupnih projekata, televizijsko prikazivanje, video igre, koprodukcijski fond, razvoj publike, festivale, automatsku distribuciju, selektivnu distribuciju, prodajne zastupnike, mrežu kina, sudjelovanje na sajmovima i kontinuirano usavršavanje.

Sve informacije o programu i natječajima mogu se naći na web stranicama http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm.

Događaj je bio prilika i za predstavljanje projekata ostvarenih u okviru programa za razdoblje od 2007. do 2013., a koje su u suradnji s partnerima iz Europe realizirali književni nakladnici, kazališta, muzeji, kulturna društva, fakulteti, instituti i drugi subjekti.

Događaju je ispred Koprivničko-križevačke županije prisustvovao voditelj Odsjeka za međunarodnu suradnju i EU fondove Vladimir Šadek.

 Odsjek za međunarodnu suradnju i europske fondove