Predstavljen iskaz interesa za gradnju energane na biomasu

Direktor tvrtke Simam d.o.o. iz Zagreba Adriano Piccinini sa suradnicima je  u utorak, 18. veljače prezentirao zamjeniku župana Darku Soboti namjeru talijanskog investitora SIMAM spa iz Senigallia za gradnju energane na biomasu sa kogeneracijom, kapaciteta do 5 MW proizvodnje energije i do 12 MW proizvodnje tople vode za grijanje.

Kao jedan od uvjeta za njihovu buduću investiciju ističu prostorno plansku mogućnost gradnje i blizinu njihovoj lokaciji izvora drvne mase u Mađarskoj.

Uvažavajući njihov interes, u pratnji privremenog pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju Marijana Štimca, posjetili su potencijalne lokacije u zoni „A“ Đurđevac i zoni „Jug“ Kalinovac gdje su razgledali industrijske objekte i zgrade javne namjene koji bi mogli biti potencijalni korisnici grijanja. Tamo su, također, obavili i kratke informativne razgovore sa Martinom Mahovićem iz Grada Đurđevca i načelnikom Općine Kalinovac, Brankom Sobotom.

Investitori su izrazili načelno zadovoljstvo predloženim lokacijama, a o daljnjem tijeku potencijalne investicije odlučit će nakon što zaprime detaljne odgovore na upitnik od Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodne odnose.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Pavlek, v. r.