Predavanje za profesore Gimnazije „Fran Galović“

S obzirom na to da sve veći broj djece ima poteškoće u učenju, magistra edukacije Mirjana Šimek 13. siječnja održala je predavanje o disleksiji i disgrafiji za profesore Gimnazije „Fran Galović“. Gospođa Šimek upoznala je profesore sa simptomima disleksije i disgrafije te s poteškoćama na koje nailaze osobe s disleksijom ne samo u školi nego i u svakodnevnom životu. Kako bi se pomoglo učenicima s takvim poteškoćama i olakšalo njihovo školovanje, gospođa Šimek profesorima je dala praktične savjete koji se mogu primijeniti u nastavi.

 

Gimnazija Fran Galović