Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave službenog automobila putem operativnog leasinga