Poziv na radni sastanak

U petak 7. veljače 2014. godine biti će održan radni sastanak pod nazivom „Analiza i inicijative u odnosu na prihode JLS od energetske mineralne sirovine“ s početkom u 11.00 sati u „Zlatnom klasu“, Otrovanec, Općina Pitomača.

Domaćin sastanka je načelnik općine Pitomača, gospodin Željko Grgačić, s kojim je dogovoren dolje navedeni Dnevni red:

  1. Pozdravna riječ načelnika g. Željka Grgačića i zamjenika župana gospodina Darka Sobote,
  2. Analiza stanja prihoda od rudne rente,
  3. Donošenje zaključka o prijedlogu nove uredbe Vlade Republike Hrvatske o „Novčanoj naknadi za koncesiju  za eksploataciju mineralnih sirovina“,
  4. Mogućnosti korištenja ekološke rente s prijedlogom zaključka,
  5. Razno.

S poštovanjem,                                                                                                                                                      Zamjenik Župana:
Darko Sobota, ing., v. r.