Poziv na  konzultacije  –  određivanje konačnog sadržaja strateške studije utjecaja na okoliš  V. Izmjene i dopune Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije

U tijeku prikupljanja zahtjeva za izradu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Izmjene Plana) temeljem članka 90. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

poziva javnost i zainteresiranu javnost na konzultacije radi usklađivanja mišljenja i određivanja konačnog sadržaja strateške studije utjecaja na okoliš za Izmjene Plana

putem video-konferencije

dana 27. svibnja (četvrtak) 2021. godine s početkom u 11,00 sati

Sastanku će nazočiti predstavnici izrađivača Izmjena Plana – Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, nositelja izrade Izmjena Plana – ovog upravnog tijela, kao i ovlaštenika – izrađivača Strateške studije utjecaja Izmjena Plana na okoliš te je predviđeno usklađivanje mišljenja oko određivanja konačnog sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš tijekom redovne procedure izrade prostornog plana i druga pitanja.

Link za pristup video-konferenciji :

Kliknite ovdje i pridružite se sastanku

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode