Poziv na javni uvid “Rudarsko-geološke studije Koprivničko-križevačke županije”

Ugovorom između Koprivničko-križevačke županije i Hrvatskog geološkog instituta iz Zagreba naručena je izrada „Rudarsko-geološke studije Koprivničko-križevačke županije“ koja je preuzeta 10. travnja 2015. godine.

Sukladno članku 16. Stavak 1. Pravilnika o sadržaju i načinu izrade rudarsko-geoloških studija (NN 142/13) prije donošenja rudarsko-geološke studije, Županija je dužna prijedlog rudarsko-geološke studije uputiti na javni uvid u trajanju od najmanje 30 dana, uz mogućnost da svoje primjedbe/mišljenja na istu iznose predstavnici javnosti i zainteresirane javnosti, organizacije civilnog društva, nevladine, neprofitne organizacije, koje svojim znanjem, iskustvom i stručnošću mogu utjecati na kvalitetu rudarsko-geološke studije u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Predmetna Studija objavljuje se u digitalnom obliku na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije 16. travnja 2015. godine, a javni uvid u tiskanom obliku može se ostvariti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, u zgradi Županije, u Koprivnici, Ulica Antuna Nemčića 5, drugi kat (dvorišni dio) soba broj 59. :

od 16. travnja 2015. godine do 16. svibnja 2015. godine, radnim danom od 7 do 15 sati.

Na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije biti će objavljen datum i mjesto održavanja prezentacije predmetne Studije.

ŽUPAN :
Darko Koren, ing.građ., v.r.

„Rudarsko-geološka studija Koprivničko-križevačke županije“