Poziv na dostavu ponuda u postupku nabave usluge izrade strateške studije utjecaja na okoliš za Plan razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2027.