Potpisan ugovor o javnoj nabavi u sklopu projekta „Razvoj kompetencija kroz učenje temeljeno na radu“, župan Koren naglasio važnost povezivanja gospodarstva i obrazovanja u stvaranju bolje plaćenih radnih mjesta i pozitivnih gospodarskih trendova

U prostorima Srednje škole Koprivnica danas je potpisan ugovor o javnoj nabavi usluge izrade standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i strukovnih kurikuluma te modernizacije postojećih obrazovnih programa za potrebe Centra kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji u okviru projekta „Razvoj kompetencija kroz učenje temeljeno na radu“. Ugovor je vrijedan 2.282.500,00 kuna, a na temelju postupka javne nabave koju je provela Koprivničko-križevačka županija, ugovore su potpisali Zlatko Martić, ravnatelj Obrtničke škole Koprivnica koja je nositelj projekta te ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Zagreb Ivan Šutalo.

Potpisivanju ugovora prisustvovao je i župan Darko Koren koji je kazao kako je 60 milijuna kuna vrijedan projekt Centra kompetentnosti, koji ima dvije faze, jedno od najznačajnijih ulaganja u sektor obrazovanja na području županije, konkretno u Koprivnicu i Đurđevac, a posebno je važno što je riječ o uspješnom korištenju bespovratnih sredstava Europske unije.

Naglasak je na povezivanju gospodarstva i obrazovanja jer je to jedini način da se stvore bolje plaćena radna mjesta, no to je ujedno i jedini održiv način da preokrenemo demografske trendove, zadržimo naše mlade, podignemo standard i kvalitetu života te omogućimo rast gospodarstvu. Suočeni smo s problemom nedostatka kvalificirane radne snage jer obrtnička zanimanja mladima nisu dovoljno atraktivna, no kroz ovaj kapitalni projekt kreirat će se uvjeti za moderno srednje strukovno školstvo 21. stoljeća i vjerujem da će to potaknuti njihov interes. Pred nama je velik zadatak, u kojemu ne možemo djelovati sami, već trebamo podršku lokalne zajednice, obrazovnih ustanova i države, a centri kompetentnosti su dobri alati koji osim suvremenih materijalnih uvjeta, omogućavaju i suvremene obrazovne programe i kurikulume. Cilj je učenje s naglaskom na praktična znanja i vještine koje su potrebne tržištu rada, a na svima nama je da se maksimalno angažiramo u rješavanju ovog važnog pitanja za hrvatsko društvo. Smatram kako je ovaj Centar kompetentnosti jedno od tih rješenja te zahvaljujem svima koji uključenima koji ulažu svoj trud i vrijeme u ovaj projekt“, istaknuo je župan.

Potpisivanjem ugovora nastavlja se provedba projekta te će se u sklopu ove aktivnosti izraditi 3 standarda zanimanja, 4 standarda kvalifikacija, 4 strukovna kurikuluma iz sektora elektrotehnike i računalstva na razini 4.1., 4.2. i 5 prema HKO-u te 18 strukovnih kurikuluma za obrazovanje odraslih. Osim izrade novih kurikuluma, pristupiti će se prilagodbi i modernizaciji postojećih programa. Posebna pažnja usmjeriti će se na učenike s teškoćama, pa će se tako izrađivati i individualizirani nastavni programi koji će, ovisno o specifičnim teškoćama konkretnih polaznika, biti prilagođeni u pogledu nastavnih metoda, strategije i sadržaja poučavanja, dok će se redoviti obrazovni programi iz područja računalstva prilagoditi uz korištenje adaptivne tehnologije.

Voditelj projektnog tima Darko Masnec dodao je kako je u tijeku javna nabava za prvi dio Centra kompetentnosti u sklopu kojeg se dograđuju Obrtnička škola u Koprivnici i Strukovna škola u Đurđevcu, a paralelnom s gradnjom i nabavom opreme, krenut će se sa svim aktivnostima koje su vezane uz učenje i pripremu učenika za tržište rada. Važno je spomenuti i kako su uključene osobe koje su završile srednjoškolsko obrazovanje kojima se nude različiti oblici usavršavanja kako bi pratili najnovije trendove u gospodarstvu.

U cjelokupni proces izrade standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i strukovnih kurikuluma bit će uključene radne skupine sastavljene od predstavnika Centra kompetentnosti i partnera. U proces izrade bit će uključen i sektorski stručnjak iz područja elektrotehnike i računalstva koji će koordinirati rad radnih skupina, koordinirati izradu standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i strukovnih kurikuluma, upoznati članove radnih skupina s metodologijom izrade dokumenata, provoditi analize obrazovnih potreba tržišta rada, provjeravati usklađenost stručnih dokumenata s potrebama tržišta rada te pružati podršku prilikom predaje prijedloga dokumenata sektorskim vijećima i Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Ravnatelj koprivničke Obrtničke škole Zlatko Martić zahvalio je Županiji kao osnivaču na podršci u svim aktivnostima koje učenicima i nastavnicima omogućavaju kvalitetniji rad, dok je ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Ivan Šutalo naglasio kako će Centar kompetentnosti na jednom mjestu svim osobama koje to trebaju nuditi kompletnu uslugu obrazovanja i usavršavanja.

Projekt „Razvoj kompetencija kroz učenje temeljeno na radu“ doprinosi rješavanju problema pada broja upisanih učenika u zanimanjima iz (pod)sektora elektrotehnike i računalstva u Obrtničkoj školi Koprivnica i partnerskoj ustanovi Strukovnoj školi Đurđevac kroz uspostavu programskih i kadrovskih uvjeta u Regionalnom centru kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji koji će unaprijediti mogućnosti za učenje temeljeno na radu. Ciljane skupine projekta su učenici, odrasli polaznici strukovnog obrazovanja i odgojno-obrazovni radnici u (pod)sektoru elektrotehnike i računalstva, a današnjim potpisivanjem ugovora o javnog nabavi napravljen je značajan korak za Centar kompetentnosti, odnosno za njegov razvoj i prepoznatljivost, kako u sustavu obrazovanja, tako i u široj zajednici.

Potpisivanju ugovora prisustvovali su i predsjednik Županijske skupštine Željko Pintar, zamjenik župana Ratimir Ljubić, pročelnici županijskih upravnih tijela, ravnateljica PORA-e Regionalne razvojne agencije KKŽ Melita Birčić, ravnatelj Strukovne škole Đurđevac Darko Špoljar te članovi projektnog tima.

Služba ureda župana

 

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Koprivničko-križevačke županije.“