Potpisan Ugovor o izgradnji prve faze Osnovne škole Legrad i športske dvorane

Župan Darko Koren potpisao je 1. kolovoza u sjedištu Općine Legrad s direktorom tvrtke KULIĆ-INVEST d.o.o. Vinkovci, Zdenkom Kulićem Ugovor o javnoj nabavi radova prve faze izgradnje Osnovne škole Legrad i športske dvorane, te Ugovor o obavljanju poslova stručnog i obračunskog nadzora s direktorom tvrtke DINGO d.o.o Čakovec, Mariom Gradišerom. Ugovorena vrijednost radova je 2.022.942,53 kuna sa PDV-om.

Osnovnu školu Legrad polazi 116 učenika u 10 razrednih odjela, a u sklopu OŠ Legrad djeluju dvije područne škole – PŠ Veliki Otok i PŠ Podravska Selnica. Škola djeluje u neadekvatnim uvjetima u staroj školskoj zgradi u dvije smjene, jer ima samo 4 učionice, nema kabineta i sportsku dvoranu, a sanitarni čvor nalazi se izvan škole.

Zbog svega navedenog, Koprivničko-križevačka županija i Općina Legrad pokrenule su investiciju izgradnje školske zgrade i školske športske dvorane Osnovne škole Legrad.

U 2010. godini dovršena je izrada kompletne projektne dokumentacije vrijednosti 199.752 kn koju je financirala Koprivničko-križevačka županija, a Općina Legrad osigurala je građevinsko zemljište za izgradnju objekta.

Projektnim zadatkom su predviđene standardne i specijalizirane učionice sa pripadajućim kabinetima za odvijanje nastave u jednoj smjeni, dok će jednodijelna dvorana zadovoljiti potrebu za izvođenjem nastave tjelesne i zdravstvene kulture, a u poslijepodnevnim i večernjim satima koristili bi je općinski sportski klubovi, kulturno-umjetnička društva te ostali građani u svrhu sporta i rekreacije. Bruto površina škole i školske športske dvorane iznosila bi 2.729,00 m2.

Izgradnjom školske zgrade Osnovne škole Legrad osigurat će se prostorni uvjeti za rad škole u jednoj smjeni.

Župan Darko Koren prilikom potpisivanja izrazio je zadovoljstvo što i u uvjetima krize Županija nastavlja sa velikim ulaganjima u školstvu, istaknuvši da je u ovogodišnjem Proračunu Županije za kapitalne investicije u školstvu osigurano više od 21 milijuna kuna.

Uz župana Darka Korena potpisivanju ugovora prisustvovali su zamjenici župana Ivan Pal i Darko Sobota, načelnik Općine Legrad Mladen Vernić i predsjednik školskog odbora OŠ Legrad Zlatko Horvat.