Postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, za radove izgradnje školske sportske dvorane Osnovne škole “Grigor Vitez” Sveti Ivan Žabno

Dana 12. lipnja 2020. godine pokrenut je postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, za radove izgradnje školske sportske dvorane Osnovne škole “Grigor Vitez” Sveti Ivan Žabno.

Više na linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3983552

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu