Postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, za opskrbu električnom energijom Koprivničko-križevačke županije i ustanova kojima je Koprivničko-križevačka županija osnivač

Dana 25. listopada 2019. godine pokrenut je postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, za opskrbu električnom energijom Koprivničko-križevačke županije i ustanova kojima je Koprivničko-križevačka županija osnivač.

Više na linku https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3311943

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu