Postavljen kamen temeljac za novu športsku dvoranu pri OŠ Koprivnički Bregi

U ponedjeljak 29. rujna 2008. god. u 11,00 sati, nakon kulturno-umjetničkog programa župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren položio je kamen temeljac za izgradnju školske športske dvorane pri Osnovnoj školi u Koprivničkim Bregima.

Ova školska športska dvorana neto površine 719 m2 zadovoljit će potrebe škole za izvođenjem nastave tjelesne i zdravstvene kulture, a u poslijepodnevnim i večernjim satima koristit će je općinski sportski klubovi.

Ukupna vrijednost investicije koja uključuje projektiranje, izgradnju, nadzor radova i opremanje dvorane procijenjena je na 6.100.000 kn, a s poduzećem Gratit d.o.o. Virje ugovorena je prva faza izgradnje – „do pod krov“ u iznosu od 2.731.049,69 kn. Nadzor nad radovima provodi poduzeće Studio HM d.o.o. Đurđevac, a projektnu dokumentaciju izradilo je poduzeće Abra d.o.o. Koprivnica.

Prvu fazu izgradnje financiraju: Koprivničko-križevačka županija u iznosu od 1.954.000 kn i Općina Koprivnički Bregi u iznosu od 825.000 kn.