Podjela opreme pripadnika školskih prometnih jedinica

U utorak, 16. prosinca 2008. u 10,00 sati u sjedištu Županije, soba 28/1, Nemčićeva 5, Koprivnica, župan Darko Koren podijeliti će ravnateljima osnovnih škola opremu pripadnika školskih prometnih jedinica, koja je predviđena po Pravilniku o odori i oznakama prometnih jedinica mladeži i školskih prometnih jedinica („Narodne novine“ broj 174/04).

Predmetne odore nabavljene su na preporuku Savjeta za sigurnost prometa na cestama Koprivničko-križevačke županije, a u suradnji s Auto klubom "Koprivnica", Auto-moto klubom "Križevci" i Auto klubom "Đurđevac".

Nadamo se da će navedene odore doprinijeti kvalitetnoj nastavi tehničke i prometne kulture, kao i u primjeni prilikom kretanja učenika cestom, s krajnjim ciljem povećanja njihove sigurnosti u prometu te smanjenjem ozlijeđenih učenika u prometu na cestama.