Podjela marama prvoškolcima

Početak je nove školske godine i 1220 prvoškolaca naše Županije po prvi puta samostalno sudjeluje u prometu, čime u pitanje dolazi njihova sigurnost.

Koprivničko-križevačka županija je uz sponzorstvo Poduzeća "Cesta" d.d. Varaždin i veliko razumijevanje gospodina Đure Podvezanca osigurala sigurnosne marame za svakog prvoškolca.

Podjela marama za prvoškolce biti će 4. rujna (petak ) 2009. u 11,00 sati u prostorijama Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, Koprivnica, dvorana 28/I.