Partnerstvo civilnog društva i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

U sklopu Programa JAKO (Program regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica u SZ Hrvatskoj) u srijedu, 12. veljače je u Gradskoj vijećnici u Koprivnici održana tribina „Suradnja i partnerstvo organizacija civilnog društva i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave“. Cilj je bilo okupiti predstavnike organizacija civilnog društva, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kako bi raspravili o aktualnoj situaciji, ali i na nužnost proaktivnog pristupa u suradnji. Na tribini je sudjelovao zamjenik gradonačelnika Lepoglave Hrvoje Kovač, Helena Hečimović ispred Grada Koprivnice, predsjednica Udruge „Bolje sutra“ Marija Mraz, predsjednik Udruge „Kopriva“ Ivan Funtek,  zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Ivan Pal i predsjednica Vijeća podružnica Hrvatske udruge za odnose s javnošću Melita Pavlek.

Okupljeni su aktualizirali potrebu savjetovanja sa zainteresiranim javnostima u oblikovanju proračuna, ali i u osmišljavanju politika za sve vrste građanskih inicijativa. Zamjenik župana Pal tom je prilikom istaknuo primjere udruga s kojima Županija godinama odlično surađuje u svim formalnim i neformalnim programima. Predložio je i jače angažiranje predstavnika u osmišljavanju potreba civilnog društva vezano uz izradu Županijske razvojne strategije.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Pavlek, v. r.