Papirko

I dalje smo aktivni u skupljanju starog papira po našim selima. Akcijo Papirko proveli smo u srijedu 17.11.

Skupljeno je 3240 kilograma papira u Koprivničkim Bregima dok je u Glogovcu skupljeno 800 kilograma. Naša se djeca kao i naši mještani uvijek rado odazivaju ovoj akciji. Prikupljena sredstva uvijek utrošimo na kupnju potrebnih nastavnih pomagala i sredstava za školu. Zahvaljujemo se gospođi Barici Bahun koja je svojim traktorom pomogla u ostvarivanju ove vrijedne akcije. Sretni smo što smo u prošloj 2009./2010. školskoj godini prema saznanju Unije papira najuspješnija škola u Županiji.

Antonija Šikulec