Osnivanje Osnovne škole Koprivnički Ivanec

15. siječnja 2013. god. Koprivničko-križevačka županija zaprimila je Rješenje o sukladnosti  Odluke o osnivanju Osnovne škole Koprivnički Ivanec koje je izdalo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

Rješenje o sukladnosti izdano je na temelju Odluke Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije  o osnivanju Osnovne škole Koprivnički Ivanec, a resorno Ministarstvo ocijenilo je da je donijeta Odluka sukladna Zakonu o ustanovama te Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama.

Za privremenu ravnateljicu Osnovne škole Koprivnički Ivanec imenovana je učiteljica Đurđica Prlog iz Kunovca, a Škola može započeti s radom nakon što pribavi rješenje o odobrenju za početak rada i nakon upisa u sudski registar.

Nakon osnivanja ove škole, Koprivničko-križevačka županija brinut će o ukupno 19 osnovnih škola.

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, znanost i šport