OŠ „Đuro Ester“ domaćin 5. Županijske smotre projekata u Koprivničko-križevačkoj županiji

Peta županijska smotra projekata iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo za Koprivničko-križevačku županiju održana je 30. ožujka 2012. godine u Osnovnoj školi »Đuro Ester«, u Koprivnici.

Organizatori Smotre bili su Agencija za odgoj i obrazovanje, Županija Koprivničko-križevačka i OŠ »Đuro Ester« Koprivnica.

Sudionike skupa pozdravili su ravnateljica škole Sanja Prelogović, predstojnica državne uprave Županije Jasminka Kelemen Klarić, zamjenik župana Ivan Pal te Helena Hečimović u ime Grada Koprivnice.

Na Smotri je bilo prikazano sedam projekta. U prezentaciji projekata sudjelovalo je 28 učenika i devet voditelja.

Predstavljeni projekti:

  • Sa zebrom sigurno, OŠ Legrad, učenici: Matija Habek, Kim Delić, Ivan Begić i Fran Šešok, mentorica Tamara Marcinjaš
  • Psihičko zlostavljanje među učenicima u školi, OŠ Ferdinandovac, učenici: Ana Marija Kolar, Marija Židovec, Doris Kudumija, martina Karan, mentorica Mihaela Patačko
  • Misli globalno, djeluj lokalno! – Sveti Petar Orehovec bez divljih odlagališta, OŠ Sv. Petar Orehovec, učenici: Tihana Crnčić, Sara Međan, Roberta Pavliček, Mirko Horvat, mentorica Stojanka Lesički
  • Dođite u Molve – srce Podravine!, OŠ Molve, učenici: Helena Ivančan, Ana lončar, Lorena Vincek, Velina Kopričanec, mentorica Mirela Paša
  • Budi in, smanji plin! Svijet spasi, struju ugasi!, OŠ „Đuro Ester“, Koprivnica, učenici: Lana Varga, Sara Kapusta, Patricia Cikuš, Lucia Balaško, mentorice Ana-Marija Bobovčan i Tomislava Kraljić
  • Operacija KPK (kako poboljšati kantinu), Gimnazija „Fran Galović“, Koprivnica, učenici: Hana Gligorović, Lorena Pintarić, Lucija Sović, Filip Cvek, mentorice Mišela Lokotar i Marina Tomac-Rojčević
  • Očuvanje kulturne baštine, Gimnazija Dr. Ivana Kranjčeva, Đurđevac, učenici: Mirta Leščan, Lucija Jakelić, Nika Kovačev, Nikolina Kovačev, mentorica Dušanka Vergić

Učenici su, radeći na svojim projektima, primjenjivali aktivne metode učenja i poučavanja: projektno učenje, suradničko učenje, učenje u paru, igranje uloga, simulacije, rješavanje problema, socijalno učenje korištenjem informacijskih i komunikacijskih tehnologija i dr. Učili su kako razvijati kompetencije za cjeloživotno učenje: umijeće logičkog zaključivanja i razmišljanja, sažimanja velike količine informacija u kratak i jasan govor, umijeće strpljivosti i slušanja drugog, upoznavanje Ustava, zakona, propisa, prepoznavanje odgovornih osoba za rješavanje određenih problema, komuniciranje s predstavnicima vlasti i sl

Suci/procjenitelji bili su:

  • Melita Mioč Felak, sutkinja županijskog suda u Koprivnici
  • Diana Šarek, voditeljica programa i urednica školskog programa na župa. radiju KC;
  • mr. Sanja Prelogović, ravnateljica i voditeljica ŽSV za građanski odgoj

Suci procjenitelji projekata izrekli su pohvale svim prikazanim projektima pa su svi projekti predloženi za Državnu smotru koja će biti u svibnju u Zagrebu.

Sanja Prelogović