Organiziran je odvoz učenika iz PŠ Mala Mučna

Na inicijativu roditelja učenika i OŠ Sokolovac  te nakon postignutog dogovora Županije i Čazmatransa uspostavljen je odvoz učenika PŠ Mala Mučna nakon završetka nastave.

Nakon višekratnih kontakata škole sa Županijom i Čazmatransom te nakon službenog zahtjeva s potpisima svih roditelja, linija je pokrenuta prošli tjedan. Zahvaljujemo roditeljima na strpljenju, a Županiji na razumijevanju i pozitivnom rješavanju zahtjeva.

Ove je školske godine dodana još jedna linija  za učenike iz Male Branjske koja je proljetos asfaltirana.

Osnovna škola Sokolovac