Održana tribina o Mari Matočec

Županijsko Povjerenstvo za ravnopravnost spolova je organiziralo tribinu o Mari Matočec u đurđevačkoj Gradskoj knjižnici. Uvod u predavanje su dali Nikolina Matočec, koja je obranila diplomski rad s temom o Mari Matočec i ravnopravnosti žena. Također i učenik 3.razreda virovitičke gimnazije Vlatko Smiljanić, koji je 2011.g. napisao knjigu o Mari Matočec, inspiriran njezinim životom i radom. Predavanje „Mara Matočec – buditeljica političke svijesti kod seljačkih žena s posebnim osvrtom na Đurđevac“ je održala prof.dr.sci. Mira Kolar. U ime županije skup je pozdravio Vladimir Šadek, pročelnik Službe ureda župana.

Mara Matočec je Podravka, rođena u Đelekovcu 9. rujna 1886.g., a umrla je 8.svibnja 1967.g. u Korijama. Polovinu svojega života je provela u Đurđevcu, a svojim je djelovanjem i aktivnostima ostvarila bolji položaj podravskih žena, koje su od njezinog vremena uključene u sfere  društvenog i kulturnog, pa i političkog djelovanja. O ženi koja je na poseban način obilježila veliki vremenski period se premalo zna upravo na našem području na kojemu je provela veći dio života, a s obzirom na njezine zasluge, koje ima kao zagovornica emancipacije žena i ravnopravnosti spolova. Zagovarala je neradikalnu ideologiju i mirotvorstvo s posebnim naglaskom na ostvarenje prava glasa žena. PZRS je željelo dati dužnu pažnju i progovoriti nešto više o ženi koja je bila seljačka spisateljica,  pjesnikinja, dramatičarka i političarka, a djelovala je unutar Hrvatske seljačke stranke i Seljačke sloge kao članica Glavnoga odbora HSS-a te članica Glavnoga odbora Seljačke sloge. Mara Matočec je poznata i njezina su postignuća cijenjena širom Hrvatske, ali i Bosne, Slovenije i Srbije jer je među ženama na tim područjima održavala predavanja s različitim temama važnima za žene na selu: od zdravstva do političkog angažmana.

Predsjednica PZRS Verica Rupčić je izrazila zahvalnost gostima, ali i Mari Matočec, koja je svojom hrabrošću, ustrajnošću i zdušnim radom utrla put svima koji aktivno rade na poboljšanju položaja žena u našem društvu, promicanju ravnopravnosti, pa i ljudskih prava da mogu nastaviti aktivnostima. A u znak zahvalnosti i želje da ime Mare Matočec dobije zasluženo mjesto u sredini iz koje je ponikla, PZRS želi uputiti  inicijativu prema novom sazivu Županijske skupštine da se među županijska javna priznanja uvrsti nagrada za promicanje ljudskih prava, koja bi nosila ime Mare Matočec. V.Rupčić je pozvala nazočne da se pridruže i podrže inicjativu, što su svi oduševljeno prihvatili velikim pljeskom.

Predsjednica PZRS-a: Verica Rupčić