Održana skupština Udruge zaštite, pomoći i spašavanja na vodama Koprivničko-križevačke županije

U Društvenom domu u Ferdinandovcu je u petak 17. veljače održana redovna godišnja Skupština Udruge zaštite, pomoći i spašavanja na vodama Koprivničko-križevačke županije. Prihvaćeno je izvješće o radu udruge u protekloj godini te je donesen i plan rada za 2012. godinu.

Udruga u prošloj godini nije imala niti jednu intervenciju, ali su članovi sudjelovali u različitim vježbama spašavanja te u uređivanju pristaništa za čamce i rampe na rijeci Dravi. Nabavili su i 15 prsluka za spašavanje zahvaljujući sponzorima, a sama Udruga trenutno broji devet članova iz svih naselja u županiji koja su vezana uz rijeku Dravu. Članovi će ove godine proći i tečaj spašavanja na brzim vodama kako bi bili još spremniji za moguće intervencije.

Ispred Koprivničko-križevačke županije skupštini je prisustvovao stručni referent za poslove zaštite i spašavanja Stjepan Behin. Prisutni su također bili predstavnici granične policije, GSS-a, DUZS-a i Općine Ferdinandovac.