Održana sjednica Radne skupine za pravna pitanja Hrvatske zajednice županija

U četvrtak 28. veljače u Zagrebu je održana sjednica Radne skupine za pravna pitanja Hrvatske zajednice županija. Uvodno se članovima Radne skupine obratila voditeljica Marina Horvat, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i pravne poslove te pozdravila goste sjednice – predstavnike Ureda za udruge.

Prva točka dnevnog reda bila je vezana uz uvođenje i implementaciju sustava e-Savjetovanja na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini. Nemanja Relić, savjetnik u Vladi i Vladinom uredu predstavio je tehničke karakteristike portala i faze implementacije sustava e-Savjetovanja na lokalnoj i regionalnoj (područnoj) razini.

Voditeljica Radne skupine informirala je prisutne o Antikorupcijskom vodiču za službenike i namještenike u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji je Hrvatska zajednica izdala u prosincu prošle godine. Autori Vodiča su Marina Horvat, Darija Gradski, Jelena Drakulić i Duje Prkut, a on donosi teorijske odrednice korupcije, pregled potencijalnih uzroka korupcije, primjere Etičkog kodeksa službenika i namještenika, ali i testove za prepoznavanje mogućih koruptivnih radnji te zadatke koji će pomoći u izbjegavanju potencijalnih sukoba interesa. Izdavanje Vodiča jedna je od aktivnosti Nacionalnog akcijskog plana suzbijanja korupcije u vidu jačanja svijesti i informiranosti svih dionika i građana o korupciji i njenim najučestalijim oblicima. Kako je najavila voditeljica Horvat, prva u ciklusu radionica o antikorupciji za službenike lokalne i regionalne samouprave održat će se 13. ožujka u Koprivnici.

U nastavku sjednice članovi Radne skupine raspravljali su o preuzimanju poslova državne uprave s aspekta Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o državnoj službenicima, a zatim podijelili iskustva sa primjenom članka 70. iz Zakona o upravljanju državnom imovinom. Na kraju su razmotrili pojedine institute proizašle iz izmjena i dopuna Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora (kratkoročni/dugoročni zakup, davanje u zakup, definiranje cijene zakupa i slično) te se osvrnuli na Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti koji će biti na snazi od 1. srpnja 2019. godine.

Služba ureda župana