Održana radionica ”Informiranje javnosti o proglašenju trajne zaštite Regionalnog parka Mura-Drava”

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije u Gradskoj vijećnici u Koprivnici, dana 8. travnja 2011. godine organizirala je radionicu pod nazivom "Informiranje javnosti o proglašenju trajne zaštite Regionalnog parka Mura-Drava".

Radionica je održana u sklopu projekta "Informiranje javnosti o zaštiti Regionalnog parka Mura-Drava i prikupljanje smjernica za izradu Plana upravljanja za Regionalni park Mura-Drava" koji je sufinanciran od strane Ministarstva kulture. Cilj radionice bio je informirati širu javnost, a posebice dionike koji koriste ili u okviru svoje djelatnosti imaju nadležnost u području Regionalnog parka Mura-Drava u Koprivničko-križevačkoj županiji o biološkim, krajobraznim, kulturnim i turističkim vrijednostima tog zaštićenog područja kao i o zakonskim i institucionalnim okvirima upravljanja regionalnim parkom.

Nakon uvodne riječi koju je u ime Koprivničko-križevačke županije i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima dala ravnateljica Željka Kolar prikazan je promotivni film o Regionalnom parku Mura-Drava autora Gorana Šafareka, dok je o biološkoj i krajobraznoj raznolikosti tog područja prezentaciju održala predstavnica Državnog zavoda za zaštitu prirode gđa. Biljana Barić. Informacije o zakonskim i institucionalnim okvirima upravljanja tim zaštićenim područjem dala je gđa. Kornelija Pintarić ravnateljica Uprave za zaštitu prirode Ministarstva kulture. O vrijednostima ušća Mure u Dravu s posebnim osvrtom na područje Posebnog zoološkog rezervata Veliki Pažut govorio je biolog Goran Šafarek. Dr. sc. Jasenka Kranjčević znanstvena suradnica iz Instituta za turizam prezentirala je studiju koja govori o resursnoj osnovi za razvoj turizma u dijelu Regionalnog parka Mura-Drava u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Nakon održanih predavanja i prezentacija sudionici radionice dobili su priliku postaviti pitanja o kojima je provedena diskusija i rasprava. Ona su se odnosila na sadašnje i buduće moguće djelatnosti i načine korištenja zaštićenog područja Regionalnog parka Mura-Drava u Koprivničko-križevačkoj županiji, te su dotaknuta mnoga pitanja i prikupljene sugestije koje će se razmotriti i služiti kao korisne smjernice kod izrade Plana upravljanja za Regionalni park Mura-Drava.

Na radionici je prezentiran informativno edukativni letak o Regionalnom parku Mura-Drava u Koprivničkoj županiji koji je izdan u sklopu projekta "Informiranje javnosti o zaštiti Regionalnog parka Mura-Drava i prikupljanje smjernica za izradu Plana upravljanja za Regionalni park Mura Drava".

 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije