Održana Izborna sjednica Gospodarskog vijeća HGK – Županijske komore Koprivnica

U ponedjeljak, 07. ožujka u  prostorijama Županijske komore Koprivnica održana je Izborna sjednica Gospodarskog vijeća HGK – Županijske komore Koprivnica kojoj je uz  članove Gospodarskog vijeća i predstavnike vodećih tvrtki u Koprivničko-križevačkoj županiji prisustvovao i župan Darko Koren.

Predsjednik HGK Županijske komore Koprivnica Krunoslav Vitelj uvodno je rezimirao aktualno gospodarsko stanje i aktivnosti koje se provode u Komori nakon čega je član Uprave Podravske Banke Daniel Unger ispred Povjerenstva za izbor članova GV-a predstavio članove koji su jednoglasno izabrani na četverogodišnji mandat, a to su:

 1. Martina Dalić, Podravka d.d.
 2. Mirko Habijanec, Radnik d.d.
 3. Hrvoje Kolarić, Belupo d.d.
 4. Daniel Unger, Podravska banka d.d.
 5. Siniša Katavić, KTC d.d.
 6. Ivan Franičević, Rasco d.o.o.
 7. Željko Pecak, Cemix Croatia d.o.o.
 8. Dario Šumiga, Hartmann d.o.o.
 9. Igor Benaković, Bauwerk Group Hrvatska d.o.o.
 10. Robin Šatvar, Robin d.o.o.
 11. Stjepan Dergez, Dergez d.o.o.
 12. Damir Felak, Hrvatske šume d.o.o.
 13. Nataša Tetec, GKP Komunalac d.o.o.
 14. Tomislav Ivanek, Elektro-čelik d.o.o.
 15. Krunoslav Vitelj, HGK ŽK Koprivnica

Gospodarsko Vijeće će u mandatu imati 15 članova, a čestitke im je uputio i župan Darko Koren koji je istaknuo važnost koju HGK kao potporna institucija ima u sveukupnom sustavu gospodarstva.

„HGK sa svojim županijskim podružnicama je lider u potpori poduzetnicima i gospodarstvu, vjerujem da će i aktualna reorganizacija sustava Komore biti uspješna kako bi se kvalitativno pomoglo svima koji u njoj sudjeluju. Važna je komunikacija između sektora koji su zastupljeni u sustavu, sigurno postoji prostora da se sinergijom još više doprinese u razvoju gospodarskih aktivnosti koje će u ovim izazovnim vremenima biti otežane zbog recentnih zbivanja na europskim prostorima, a posebno u reatom pogođenoj Ukrajini. Neki naši gospodarski subjekti imaju značajan odnos na tim istočnim europskim tržištima, potrebna je prilagodba na aktualno stanje, no nadam se da ono, iako neće biti lako, neće biti presudno u poslovanju naših kompanija. Čestitam svim članovima koji su izabrani u Gospodarsko vijeće, želim vam uspješan rad i poslovni razvoj kako bi naše županijsko gospodarstvo, koje će uvjeren sam i ove godine pokazati dobre rezultate, biti još uspješnije“,  istaknuo je župan u prigodnom govoru.

Sjednici su prisustvovali i potpredsjednik HGK Tomislav Radoš koji je u izlaganju pojasnio novi Zakon o HGK i strateške smjernice za daljnji razvoj HGK, dok je direktorica Centra za inovacije i EU projekte Danijela Ćenan izložila ključne odrednice koje se tiču natječaja i javnih poziva koji će se raspisivati iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost.

Služba ureda župana