Održana edukacija i trening radionica na Čambini

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije dana 04. 10. 2010. godine u sklopu projekta NATREG organizirala je edukaciju i trening radionicu za članove Županijskog stručnog vijeća nastavnika biologije osnovnih i srednjih škola s područja Koprivničko-križevačke županije. Prisutne je u ime župana Koprivničko-križevačke županije pozdravio pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša g. Dražen Kozjak, a ispred domaćina prisutne je pozdravio g. Zvonimir Ištvan.

Radionica je održana na području Značajnog krajobraza Čambina i u prostorijama Lovačkog doma Čambina. Tema radionice odnosila se na održiv razvoj i zaštitu prirode s posebnim naglaskom na Preventivno zaštićeno područje Regionalnog parka Mura-Drava u dijelu koji se nalazi na teritoriju Koprivničko-križevačke županije. Cilj ove radionice je bio i upoznati sudionike s razvojem zajedničke transnacionalne strategije upravljanja zaštićenim područjima i promocija održivog razvoja, te predstavljanje inputa za razvoj što bolje suradnje između odgojno obrazovnih institucija i institucija koje se bave zaštitom prirode. Na radionici je bilo 34 sudionika.

U sklopu radionice održano je nekoliko predavanja. Tako je g. Mladen Matica, zamjenik ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje KKŽ predstavio prisutnima projekt NATREG, gđa. Željka Kolar, ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije održala je predavanje na temu Zaštita prirode u Koprivničko-križevačkoj županiji. Osim tih predavanja, g. Neven Trenc (Zavod za zaštitu prirode RH) upoznao je prisutne sa ekološkom mrežom RH i budućim NATURA2000 područjem, gđica. Mirjana Molvarec, djelatnica Šumarije Repaš upoznala je prisutne sa njihovom djelatnosti i područjem u kojem se nalaze. Nakon predavanja održana je i praktična radionica s temom «Održivi razvoj i obrazovanje u tri dijela: SWOT analiza, didaktička sredstva i budućnost Drave).

RAVNATELJICA: Željka Kolar, dipl. ing., v.r.