Održana 61. sjednica Županijskog poglavarstva

U četvrtak 2. listopada 2008. godine održana je 61. sjednica Županijskog poglavarstva. Poglavarstvenici su utvrdili prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2008. godinu, razmotrili Izvješće o poslovanju Trgovačkog društva “Bistra” d.o.o. I-VI 2008. godine, i utvrdili prijedlog Zaključka za Skupštinu. Na sjednici je donesena Odluka o raspisivanju Natječaja za dodjelu studentskih kredita u 2008/2009. akademskoj godini i Zaključak o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2008. godinu, Razdjel 007- Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, A-100040 – Djelatnost udruga građana, Račun 3811, Tekuće donacije – Udruge proizašle iz Domovinskog rata, zdravstvene i sociohumanitarne udruge.