Održana 5. Smotra projekata u OŠ „Đuro Ester“

U OŠ „Đuro Ester“ u Koprivnici održana je u petak 30. ožujka 5. Smotra projekata učenika osnovnih i srednjih škola Koprivničko-križevačke županije iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo.

Za sam početak kulturni program su pripremili učenici domaćina ,a u nastavku su prikazani zanimljivi projekti iz OŠ Legrad, OŠ Ferdinandovac, OŠ Sveti Petar Orehovec, OŠ Molve, OŠ Đuro Ester, gimnazije „Fran Galović“ te Dr. Ivana Kranjčeva. Teme projekata obrađivale su područja psihičkom zlostavljanja, sigurnosti u prometu, ekološkog odgoja te očuvanja kulturne baštine. Smotru je podržao i zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Ivan Pal koji je pohvalio inicijativu i aktivnosti škole te samih profesora i učenika. Koprivničko-križevačka i Krapinsko-zagorska županija jedine su na razini Hrvatske sudjelovale u organizaciji projekta i ujedno služe kao primjer dobrog uključivanja institucija u vannastavne programe škola.