Održana 15. Županijska smotra folklornih ansambala

Domaćini smotre bili su članovi KUD –a Delovi

Obilježavajući  Dan županije,  Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije, u subotu 13.travnja 2013.  organizirala je održavanje 15. Županijske smotre folklornih ansambala. U sportskoj dvorani OŠ prof. Blaž Mađer u Novigradu Podravskom nastupile su 22 folklorne udruge sa 625 plesača, pjevača i svirača.

Domaćini smotre bili su članovi KUD –a Delovi.

Svim sudionicima smotre obratila se predsjednica Zajednice  Slavica Benko, te  zamjenik župana  Ivan Pal, uvijek drag, poštovan i rado viđen gost svih manifestacija, koji je ujedno i otvorio smotru.

Kao mali dar za 20. rođendan Županije  otpjevana je prigodna pjesma  „Podravina ravna“ u izvedbi ŽVA  Đurđevčice, te je  snimljena milenijska fotografija na kojoj je prikazana ljepota, raznolikost  i bogatstvo narodnih nošnji našeg kraja. Opremljena fotografija, bit će naknadno  uručena Županu  sa željom svih amatera da krasi  jedan  kutak  u zgradi  Županije.

U programu su sudjelovali: KUD Zrin-Legrad, HPD Sesvečice-Podravske Sesvete, KUD Prugovac, KUD Molve, DIF Koprivnički Ivanec, KUD Prigorec-Sveti Petar Orehovec, KUD Zvirišće –Šemovci, Udruga Prekodravski zvon-Gola, KUD Fran Galović-udruge žena Peteranec, KUD Prigorje-Križevci, Folklorna udruga Kloštar Podravski, Folklorni ansambl Koprivnica, KUD Rudar-Glogovac, KUD Petar Preradović-Đurđevac, HPD Ferdo Rusan-Virje,  KPD Seljačka sloga –Đelekovec, KUD Stari graničar-Cirkvena, KUD Križevci, te po prvi put: KUD Ždala, KUD Delovi, KUD Srce-Koprivnica i DIF udruge žena Veliki Poganac.

Prosudbena komisija: Goran Ivan Matoš (za ples) , Irena Miholić (za glazbu) i Vesna Peršić Kovač  (za nošnje) odabrala je predstavnike naše Županije koji će sudjelovati na državnim manifestacijama.

Kod izvornog folklora, za predstavnike  na Vinkovačkim jesenima izabrani su članovi KUD-a Ždala,  na Đakovačke vezove upućena je  Udruga Prekodravski zvon iz Gole.

Folklorni ansambl Koprivnica predstavljat će Županiju na državnim susretima koreografiranog folklora u Čakovcu.