Održan Kolegij pročelnika Županijske uprave

U prostorijama Županijske uprave u ponedjeljak 30. rujna održan je četvrti ovogodišnji Kolegij pročelnika upravnih tijela Županijske uprave kojem su uz župana Darka Korena i zamjenike župana Darka Sobotu i Ratimira Ljubića prisustvovali resorni županijski pročelnici.

 Na dnevnom redu Kolegija bile su pripreme za izmjene i dopune Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu i izradu Proračuna za 2020. te projekcije za 2021. i 2022. godinu. Župan je uvodno kazao kako pripremi i planiranju županijskog proračuna treba pristupiti vrlo pomno s obzirom na brojnost programa koje Županijska uprava s resornim odjelima provodi napomenuvši kako financijske korekcije trebaju za cilj imati realizaciju svih strateških projekata.

Posebnu pozornost, istaknuo je župan, treba usmjeriti u području zdravstvene skrbi gdje je i predviđeno najviše rashoda. Pročelnici su iznijeli planove i projekcije o projektima i programima koje provode u svojim upravnim tijelima naglasivši kako se planiranju pristupa racionalno, posebice u vidu mogućih smanjena proračunskih prihoda s obzirom na izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak.

Na Kolegiju je bilo riječi i o novostima vezanim za reorganizaciju javne uprave te poslovima ureda državne uprave koji će biti preneseni na županije, što predstavlja velik korak u procesu decentralizacije. Župan i zamjenici su izrazili zadovoljstvo s do sad određenim poslovima te napomenuli kako je ključno da građani na kraju osjete bržu i efikasniju upravu.

Kako je naglašeno na Kolegiju, Koprivničko-križevačka županija je spremna za postupak preuzimanja poslova, a svi procesi vezani za reorganizaciju i novo ustrojstvo rade se u sklopu propisanih rokova. Nakon konstruktivne analize i rasprave, zaključeno je kako je realizacija programa i projekata po županijskim upravnim odjelima  u skladu s predviđenom dinamikom.

Služba ureda župana