Objavljeni javni pozivi za potpore u području gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja  

Koprivničko-križevačka županija objavila je javne pozive za potpore koje se odnose na područje gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja. Korisnicima su na raspolaganju sredstva kroz:

Financiranje programa i projekta za djelatnost gospodarstvo, poljoprivreda i ruralni razvoj u iznosu od 250.000,00 kuna.

Poticanje istraživanja i razvoja poljoprivrede u 2022. godini u iznosu od 120.000,00 kuna, a kako su Ugovoreni znanstveni projekti iz ranijeg razdoblja, po ovom Javnom pozivu raspoloživo je 86.000,00 kuna.

Potpore male vrijednosti za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta i arondaciju rezervirana su sredstva od 240.000,00 kuna.

Potpore male vrijednosti za ulaganje u materijalnu imovinu na poljoprivrednom gospodarstvu iznose 1.500.000,00 kuna.

Potpore male vrijednosti za legalizaciju  poljoprivrednih objekata  iznose 30.000,00 kuna.

Potpore male vrijednosti za kontrolu i certifikaciju ekološke proizvodnje iznose 70.000,00 kuna.

Potpore male vrijednosti za industrijsku proizvodnju povrća  iznose 150.000,00 kuna.

Potpore male vrijednosti za pčelarsku proizvodnju iznose 60.000,00 kuna.

Potpore male vrijednosti za povećanje ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva za mlade poljoprivrednike, iznose  200.000,00 kuna.

Potpore male vrijednosti za višegodišnje nasade iznose 200.000,00 kuna.

Potpore male vrijednosti za  osiguranje u poljoprivredi iznose 150.000,00 kuna.

Sve dodatne informacije dostupne su na internet stranici Koprivničko – križevačke županije u kategoriji JAVNI POZIVI.

Služba ureda župana