Objavljene liste za kreditiranje studenata

Natječaj za dodjelu studentskih kredita Koprivničko-križevačke županije za studente na preddiplomskom i diplomskom studiju bio je otvoren do 29. listopada. Na natječaj su pristigle ukupno 183 prijave, a županijsko Povjerenstvo za kreditiranje studenata na sjednici održanoj 12. studenog utvrdilo je listu reda prvenstva, te pozvalo studente na zaključenje ugovora između poslovne banke, Koprivničko-križevačke županije i korisnika. Liste prvenstva objavljene su na županijskoj internet stranici www.arhiva.kckzz.hr i oglasnoj ploči županijske uprave. Svi studenti koji su ostvarili pravo na kredit do 31. prosinca 2010. trebaju podnijeti zahtjev za sklapanje ugovora o kreditiranju u poslovnicama Podravske banke u Koprivnici, Križevcima i Đurđevcu. 

Kredit iznosi 700 kuna mjesečno, odnosno 8.400 kuna godišnje, a uspješnijim studentima pretvara se u stipendiju, te Županija tada preuzima dio ili cjelokupno otplatu kredita. Ukupnu otplatu kredita Županija preuzima za studente koji studij završe u roku od dvanaest mjeseci po stjecanju apsolventskog statusa i imaju prosjek ocjena 4,00, a pola otplate kredita od onih sa prosjekom ocjena od 3,50 do 3,99. Županija također namiruje i kamatu na kredite u iznosu od 6%.

Natječaj za studente na poslijediplomskom studiju otvoren je tijekom cijele akademske godine 2010/2011., a kredit može dobiti njih 15. Za poslijediplomski studij korisniku kredita može se odobriti i viši iznos kredita, a najviše do iznosa visine školarine. Županija će preuzeti pola otplate kredita za one koji studij završe u roku propisanom odgovarajućim aktom ustanove

U ovom trenutku Županija kreditira preko 450 korisnika na preddiplomskom i diplomskom studiju te 24 polaznika poslijediplomskog studija.