Objava biračima – Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Virje