OBAVIJEST – Izdavanje propusnica u nadležnosti Stožera civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije

Odlukom o zabrani napuštanja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj koja stupa na snagu 23. prosinca 2020.godine i traje do 8. siječnja 2021. godine svim osobama koje imaju prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj zabranjeno je napuštanje područja županije u kojoj imaju prebivalište ili boravište.

 

A) STOŽER CIVILNE ZAŠTITE KOPRIVNIČKO_KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE IZDAJE PROPUSNICE ZA:

1)  pacijente koji zahtijevaju medicinsku skrb

2) putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće

Zahtjev za propusnicom se  UPUĆUJE ŽUPANIJSKOM STOŽERU PUTEM SUSTAVA E-PROPUSNICE ŠTO JE NAJBRŽI NAČIN  ZA DOBIVANJE PROPUSNICE.

U IZNIMNIM SLUČAJEVIMA ukoliko podnositelj ne može pristupiti sustavu e-propusnica, zahtjev se šalje na adresu elektroničke pošte –  propusnice@kckzz.hr. U tom slučaju zahtjev treba sadržavati: ime i prezime, OiB, adresa stanovanja (ulica i kućni broj, mjesto/grad, županija), relacija putovanja (mjesto/ grad polazišta i mjesto/grad odredišta putovanja) i obrazloženje opravdanosti zahtjeva (dokumentacija). Potrebno je popuniti online obrazac koji se dobije automatskim odgovorom.

B) ZA SVE OSTALE ZAHTJEVE NADLEŽNO JE RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE RH KOJE IZDAJE PROPUSNICE ZA DRUGE OPRAVDANE RAZLOGE:

1) odlasci na sportska natjecanja i treninge koji nisu obustavljeni,

2) odlazak u hotele ili druge smještajne objekte za koje su izvršene uplate najkasnije do dana stupanja na snagu Odluke (23.12.2020. godine),

3) omogućavanje izvršenja sudskih odluka koje se odnose na pravo roditelja na provođenje vikenda ili praznika sa svojom djecom,

4) odlazak na sahranu člana uže obitelji,

5)  povratak ili neodgodivi put u inozemstvo

6)  drugi opravdani razlozi

 

C) KATEGORIJE NA KOJE SE NE ODNOSI ODLUKA I KOJE SVOJSTVO DOKAZUJU ISKAZNICOM ILI DRUGOM IDENTIFIKACIJSKOM ISPRAVOM:

  • osoblje nužno za održavanje prometa i opskrbu;
  • dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe;
  • izvješćivanje javnosti;
  • žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19;
  •  diplomatsko osoblje

Napominjemo kako će Ravnateljstvo civilne zaštite restriktivno tumačiti „druge opravdane razloge“ te se mole građani da ne podnose zahtjeve za propusnice, ako zaista nemaju ozbiljan i opravdan razlog zbog kojeg trebaju napustiti županiju u kojoj imaju prebivalište ili boravište.

Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije