Tradicionalno natjecanje u košnji trave (Dani travnjaka 2015.)

Dane travnjaka obilježilo je i tradicionalno  natjecanje u ručnoj košnji trave za koju se prijavilo ukupno dvadeset i dvoje natjecatelja.