Natječaj za upis učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2012./2013.

Na temelju točke VI. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2012./2013. (Klasa: 602-03/12-06/00015, Urbroj: 533-09-12-0003 od 30. svibnja 2012.) srednje škole objavljuju

NATJEČAJ
za upis učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2012./2013.

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, znanost i šport