Natječaj za udruge mladih sa područja Koprivničko – križevačke županije

Savjet mladih Koprivničko-križevačke županije i udruga Euroatlantski Klub Hrvatske pozivaju sve zainteresirane udruge mladih sa područja Koprivničko-križevačke županije da se jave na Natječaj za sudjelovanje u projektu „ISTRAŽIVANJE O POTREBAMA MLADIH KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE“.

Cilj projekta je ispitati potrebe, interese i društvenu uključenost mladih u lokalnoj zajednici.

Specifični ciljevi istraživanja uključuju:  ispitivanje informiranosti mladih o sadržajima i aktivnostima za mlade koje su im dostupne na lokalnoj razini i njihovu  uključenost u aktivnosti, ispitivanje potreba za novim sadržajima i aktivnostima koji nisu organizirani na lokalnoj razini, ispitivanje stavova mladih o volonterskom radu i njihovu uključenost u volonterski rad te ispitivanje interesa mladih za uključivanje u društvene procese i donošenje odluka.

Projekt će se provoditi na području Koprivničko-križevačke županije  u razdoblju lipanj-srpanj 2013.

Udruga odabrana ovim natječajem imati će priliku aktivno sudjelovati u svim fazama projekta:

 • Pripremi anketnog upitnika
 • Provođenju terenskog istraživanja
 • Obradi podataka i izradi finalnog izvještaja

Tijekom projekta za članove Udruge i sudionike u projektu osiguran je besplatan dvodnevni trening koji obuhvaća teme pripreme i provođenja istraživanja. Također,  sve troškove povezane sa provedbom projekta nadoknađuje Euroatlantski klub Hrvatske.

Zainteresirane udruge moraju zadovoljavati slijedeće kriterije:

 • udruge mladih, čije djelatnosti primarno obuhvaćaju rad sa mladima
 •  registrirane na području Koprivničko-križevačke županije minimalno 4 godine
 •  minimalno 2 godine iskustva u provođenju projekata sa mladima
 • dokaz o zadovoljavanju administrativnih kriterija za rad na projektu (broj aktivnih članova, potpisana izjava i popis osoba koje će raditi na projektu, zajedno sa njihovim životopisima)

Zainteresirane udruge svoje prijave trebaju poslati najkasnije do 21. lipnja 2013. na adresu dariocar150@gmail.com. Prijava mora sadržavati slijedeće:

 1. Ispunjen prijavni obrazac
 2. Presliku Izvoda iz Registra Udruga
 3. Potpisanu Izjavu o broju aktivnih članova
 4. Popis osoba koje će raditi na projektu, zajedno sa njihovim životopisima

Svi prijavljeni biti će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije 24. lipnja 2013. godine