NATJEČAJ ZA PRIJAM UČENIKA U UČENIČKI DOM

06-041-503 UČENIČKI DOM KRIŽEVCI, Ratarna 10, 48260 Križevci, 048/681-067, 048/682-410

         Dom prima na smještaj i prehranu u školsku godinu 2009./2010. ukupno 44 nova učenika, od toga 30 mladića i 14 djevojaka. Ako se za smještaj u Dom prijavi više učenika nego što ima raspoloživih mjesta, učenički dom obavlja izbor prema slijedećim mjerilima:

1. Izravno prima u dom:

– učenike-djecu smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, temeljem članka 56. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj 174/04 i 92/05) pod uvjetom da im redoviti prihodi mjesečno po članu kućanstva ne prelaze dvostruki iznos cenzusa redovitih novčanih prihoda iz članka 88. stavak 1. točke 5. navedenoga zakona;

– učenike – djecu poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 82/01 i 103/03), djecu civilnih invalida rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 8. navedenog zakona, djecu mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa 100% oštećenja organizma pod uvjetom da im redoviti mjesečni prihod po članu kućanstva ne prelazi dvostruku svotu redovinih novčanih prihoda iz članka 34. stavka 1. točke 5. navedenoga zakona;

– učenike kojima su oba roditelja preminula;

– učenike koji su osvojili jedno od tri prva mjesta na državnom natjecanju u organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

2. Obavlja odabir učenika prema broju bodova na temelju postignutoga uspjeha u prethodnom obazovanju i prema socijalnom statusu

– učenik dobiva broj bodova u visini prosječne ocjene uspjeha u sedmom i osmom razredu osnovne škole pomnožene s koeficijentom 15;

– učenik čiji je roditelj preminuo dobiva dodatnih 10 bodova;

– učenik čiji je roditelj mirnodopski vojni ili civilni invalid rata preko 50 % oštećenja organizma dobiva 10 bodova (što dokazuje odgovarajućim dokumentima nadležnih državnih tijela);

– učenik koji je osvojio jedno od 4. do 10. mjesta na državnom natjecanju dobiva dodatnih 10 bodova;

– učenik koji je osvojio jedno od 1. do 3. mjesta na županijskom natjecanju dobiva dodatnih 10 bodova;

– učenik koji ima poseban socijalni status (što dokazuje rješenjem, potvrdom i sl.) dobiva dodatnih 10 bodova;

– učenik čiji se brat ili sestra (odnosno više njih) redovito školuje i stanuje izvan mjesta stalnog boravka dobiva dodatnih 5 bodova (po broju braće i sestara).

Dokumenti koji se prilažu za upis u Dom:

– zahtjev za smještaj

– upisnica

– izjavu kojom roditelj ili skrbnik potpisom odobrava domu uvid u osobne  

 podatke učenika u Središnjem državnom uredu za upravu

– potvrda liječnika o zdravstvenom stanju podnositelja zahtjeva

– preslika svjedodžbe sedmog i osmog razreda

– uvjerenje da je učenik primljen u školu

Rok za podnošenje prijava:

LJETNI ROK – prvi upisni krug

– prijave za upis – 29. lipnja 2009. i 30. lipnja 2009. od 8 do 16 sati

– objava rezultata –  1. srpnja 2009. do 14 sati

– upis – 2. srpnja 2009. od 8 do 16 sati

LJETNI ROK – drugi upisni krug (u slučaju slobodnih mjesta)

– objava nepopunjenih upisnih mjesta – 3. srpnja 2009. do 12 sati

– prijave za upis – 6. srpnja 2009. od 8 do 16 sati

– objava rezultata – 7. srpnja 2009. do 12 sati

– upis – 8. srpnja 2009. od 8 do 16 sati

JESENSKI UPISNIK ROK (u slučaju slobodnih mjesta)

objava nepopunjenih upisnih mjesta i rokova za upis najkasnije do 22. kolovoza 2009.

– prijave za upis – 24. kolovoza 2009. od 8 do 16 sati

– objava rezultata – 25. kolovoza 2009. do 12 sati

– upis učenika – 26. kolovoza 2009. od 8 do 16 sati

                       – 27. kolovoza 2009. od 8 do 12 sati