Natječaj za dodjelu studentskih kredita Koprivničko-križevačke županije u 2013./2014. akademskoj godini

Na sastanku od 23. rujna 2013. god. Povjerenstvo za kreditiranje studenata Koprivničko-križevačke županije donijelo je odluku o raspisivanju Natječaja za dodjelu studentskih kredita Koprivničko-križevačke županije u 2013./2014. akademskoj godini.

Pravo na studentski kredit mogu ostvariti redovni i izvanredni studenti koji imaju prebivalište na području Koprivničko-križevačke županije neprekidno najmanje dvije godine prije objave natječaja, a koji studiraju na hrvatskim ili europskim visokoškolskim javnim ustanovama ili ustanova s pravom javnosti i to za preddiplomski i diplomski studij za 140 korisnika te za poslijediplomski studij za 12 korisnika. Studentski krediti isplaćivat će se u suradnji s Podravskom bankom d.d. Koprivnica u iznosu 700,00 kn mjesečno, odnosno 8.400,00 kn godišnje, a za poslijediplomski studij korisniku kredita može se odobriti i viši iznos kredita, a najviše do iznosa visine školarine.U slučaju prijave većeg broja kandidata preddiplomskih i diplomskih studija prednost imaju studenti viših godina studija, višeg prosjeka ocjena u prethodnoj godini obrazovanja te studenti deficitarnih zanimanja (doktor medicine, profesor fizike, profesor matematike, magistar farmacije, školski defektolog, profesor engleskog jezika i profesor njemačkog jezika).

Natječaj će biti otvoren:

–       do 31. listopada 2013. god. – za studente na preddiplomskom i diplomskom studiju,

–       do kraja 2013./2014. akademske godine – za studente na poslijediplomskom studiju,

a rezultati natječaja objavit će se do 15. studenoga 2013. god. na mrežnim stranicama i na oglasnoj ploči Županije.