Nagrada za sudjelovanje u kvizu o EU

Nagrada za sudjelovanje u kvizu o Europskoj uniji, kojem je u našoj školi prisustvovala i bivša ministrica Martina Dalić, bio je naš jučerašnji (15.06. 2012.) posjet  EU info centru u Zagrebu. U prostoru EU info centru na Trgu žrtava fašizma 6, mi i naša voditeljica Stojanka Lesički, najprije smo pogledali film o povijesti i organizaciji EU. Potom su nam o EU govorile   Antea Vujević i Ana Brnčić predstavnice Info centra EU. Kroz razgovor s njima doznali smo da već i mi djeca od 13 godina možemo sudjelovati u različitim projektima s mladima iz zemalja EU. Uvjet je da osmislimo dobru ideju za projekt, pronađemo partnere iz neke od zemalja EU i projekt prijavimo Agenciji za mobilnost i programe EU. Ukoliko naš projekt bude izabran sve troškove projekta financirat će EU. (Više o uvjetima za prijavu projekata i mogućnostima koje se pružaju nama mladima za razmjene projekata sa mladima iz zemalja EU potražite na stranicama www.mobilnost.hr)

Doznali smo i da će studenti moći pod jednakim uvjetima studirati u zemljama EU kao i studenti iz tih zemalja. Saznali smo i da već kao srednjoškolci možemo dio našeg školovanja "odraditi" u nekoj od zemalja EU. To se također omogućava i studentima, a za takve programe školovanja   postoji mnoštvo različitih stipendija koje će učenicima i studentima olakšati školovanje u zemljama EU. (Više o mogućnostima stipendiranja može se pronaći na    www.stipendije.info ) S predstavnicama Info centra Brnčić i Vujević, razgovarali smo i o volonterskom radu i o prednostima koje volonterstvo donosi zajednici i mladim volonterima. Takav angažman mladih, doznali smo, vrlo je cijenjen u zemljama EU.

Na kraju našeg posjeta za uspomenu smo se slikali pred zastavama svih 27 članica EU.

Osim što smo puno toga doznali, na ovom izletu bilo je zanimljivo i putovanje. U kupeima vlaka bilo je vrlo uzbudljivo. Pričale su se razne šale, vicevi, a čak se otpjevala i poneka pjesma. Uživali smo i u šetnji centrom Zagreba i naravno u hamburgerima i sladoledima.

Marko Matus, 7.b