Na sjednici Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija raspravljalo se o preuzimanju poslova ureda državne uprave

U četvrtak, 29. studenoga održana je sjednica Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija, na kojemu je, između ostalog, bilo riječi o financijskim izvješćima i planovima za 2019. te procesu decentralizacije Ministarstva uprave i prijenosu poslova ureda državne uprave. Sjednici je prisustvovao župan Darko Koren.

Vlada Republike Hrvatske do kraja godine predložit će zakonski okvir kojim će županije preuzeti poslove ureda državne uprave čime će dobiti priliku izravno odgovarati na potrebe građana te im omogućiti bržu i efikasniju uslugu. Objedinjavanjem i samostalnim izvršenjem aktivnosti unutar različitih resora županije će moći značajnije participirati u vlastitoj lokalnoj zajednici te građanima i poduzetnicima omogućiti rješavanje brojnih predmeta na jednom mjestu.

Ovim potezom Vlada započinje proces stvarne decentralizacije u kojemu su joj upravo jedinice lokalne i regionalne samouprave partneri u provedbi nacionalnih politika, a korake koji slijede pojasnila je državna tajnica u Ministarstvu uprave Josipa Rimac: „Davanje većih ovlasti jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kroz funkcionalnu, ali i fiskalnu decentralizaciju temelji se na načelu supsidijarnosti prema kojem poslove iz domene javne vlasti treba obavljati na što je moguće nižoj razini. Kako bismo proveli povjeravanje poslova Ureda državne uprave na područnu samoupravu važno je to regulirati zakonskim okvirom, prije svega Zakonom o sustavu državne uprave čiji prijedlog je u proceduri, ali i izmjenama brojnih zakona, uredbi i pravilnika.

Prijenos poslova ureda državne uprave potaknut će funkcionalnu decentralizaciju koju Hrvatska zajednica županija zagovara već niz godina, na što je predsjednik Hrvatske zajednice županija i šibensko-kninski župan Goran Pauk kazao: „Prijenosom poslova ureda državne uprave županijama racionalizirat će se i pojednostaviti procesi, ali i povećati zadovoljstvo građana jer smo uvjereni da će službenici brže i kvalitetnije moći pružiti određenu uslugu. Stoga je smjer zakonskih promjena koji ide prema povećanju participacije građana u upravljanju te racionalizaciji lokalnog političkog sustava i lokalne administracije iznimno dobar.“

Sjednica Izvršnog odbora bila je prilika da se župani osvrnu i na Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske do 2030. godine – dokument koji definira dugoročne prioritete Republike Hrvatske koji će biti temelj za provedbu strateških projekata. O statusu i tijeku izrade Strategije govorili su predstavnici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije – državni tajnik Velimir Žunac i načelnica Sektora za strateško upravljanje i koordinaciju investicija iz EU instrumenata Marija Rajaković, koji su naglasili kako će se temeljem ovog dokumenta po prvi će se put programirati hrvatski dio financijske perspektive EU. Ujedno su dodali kako su

definirana 52 strateška cilja, a prioriteti će se fokusirati na područja vezana uz hranu, bioekonomiju, sigurnost, zdravlje, okoliš, kao i ostale sektorske teme.

Ostale teme na dnevnom redu bile su prihvaćanje prijedloga Izvješća o radu Zajednice u 2018. godini, donošenje Prijedloga privremenog financijskog izvješća za 2018, godinu, Prijedloga Programa rada za 2019. godinu, Prijedloga Financijskog plana za 2019. godinu, Prijedloga Plana nabave za 2019. godinu, Prijedloga Odluke o visini članarine za 2019. godinu i Odluke o sazivanju sjednice Skupštine Zajednice, kao i razmatranje mogućnosti suradnje s Hrvatskim nacionalnim vijećem.

Služba ureda župana