Na kavi s novinarima o uskršnjim poplavama

Župan Darko Koren i njegovi zamjenici Ivan Pal i Darko Sobota priredili su u srijedu 3. travnja kavu s novinarima na kojoj se razgovaralo o aktualnostima u radu županijske uprave. Jedna od tema o kojoj su županijski dužnosnici govorili bila je poplava u Podravini, o čemu je uvodno svoje stavove iznio zamjenik župana i načelnik Stožera zaštite i spašavanja Ivan Pal.

Zbog kiše i otapanja velike količine snijega Koprivničko-križevačku županiju su u vrijeme uskrsnih blagdana zadesile poplave. Najkritičnije je u općinama Drnje, Molve i Hlebine te Gradu Koprivnici gdje je došlo do izlijevanja potoka. Najteže je bilo na sam Uskrs 31. ožujka, a ono što je obilježilo havariju je ponovna nepripremljenost onih službi koje su zadužene za brigu o vodotocima i uređenje istih. Štete su unatoč velikim količinama vode mogle biti umanjene da je izvršena sanacija nasipa potoka na ovom području nakon poplave 2010., jer potoci su najveću štetu prouzročili upravo na mjestima gdje su to učinili i pred tri godine.

Posebno čudi nespremnost Hrvatskih voda i Bistre, koja brine o vodotocima koji su poplavili polja i kuće. Stožer Zaštite i spašavanja, vatrogasci, policija i Centar 112 su učinili sve što je bilo moguće u tom trenutku, no radilo se u vrlo otežanim uvjetima obzirom da Bistra nije proglasila mjere obrane od poplave (niti redovne, te kasnije izvanredne), za što je nadležna. Da su nadležne službe pratile situaciju, a znalo se da prijeti opasnost, bile bi na vrijeme proglašene redovne mjere od poplave pa bi operativa sa svim potrebnim materijalom bila spremna za reakciju. Ovako bez proglašenja mjera obrane od poplave nije bilo moguće pokrenuti ni mehanizaciju, već se stihijski i privatno zvalo poduzetnike da pomognu u obrani od poplave. Na taj način nasipi su se počeli sanirati prekasno, već kad se voda izlijevala, te sada imamo poplavljena polja i velike štete u pojedinim domaćinstvima. Sreća je samo što poplava nije prijetila od rijeke Drave jer bi nas tada zadesila puno veća katastrofa.

Županija sada čeka izvješća od jedinica lokalne samouprave o štetama, kako bi temeljem njih bila proglašena elementarna nepogoda.