„MLADOST JE BUDUĆNOST“

Županijski savjet mladih Koprivničko-križevačke županije i Koprivničko-križevačka županija organiziraju manifestaciju pod nazivom „Mladost je budućnost“. Namjera je Županijskog savjeta, aktivnostima za mlade Županije, prigodno obilježiti završetak Međunarodne godine mladih vođene sloganom „Dijalog i međusobno razumijevanje“.

Završetak Međunarodne godine mladih obilježit će se 20. kolovoza 2011. godine (SUBOTA) sadržajima sportskog, edukativnog i zabavnog karaktera u sva tri grada Županije. Aktivnosti započinju na Zrinskom trgu u Koprivnici gdje će se održati košarkaški turnir s početkom u 9.00 sati. Turnir će biti otvorenog tipa, a zainteresirani će se moći prijaviti do 10.00 sati. Nakon sportske aktivnosti Savjet se seli u Grad Đurđevac, u prostor Gradske vijećnice gdje će biti održana edukativna javna rasprava, s početkom u 16.00 sati na temu „Uključivanje mladih u javni život lokalne  zajednice“. Predavači će biti Hrvoje Kovač, predsjednik Savjeta mladih Varaždinske županije, Lana Birin Čubrić, predstavnica Obiteljskog centra Koprivničko-križevačke županije te Željko Jurković, zamjenik predsjednika Županijskog savjeta mladih. Nakon održane rasprave Savjet putuje u Križevce, koji je rezerviran za glazbeno događanje. U 21.00 sat u Klubu kulture očekuje se nastup grupe RHS Coolektiv iz Koprivnice, a nakon njih slijedi koncert grupe Adastra iz Zagreba.   

Ovim aktivnostima se Županijski savjet mladih Koprivničko-križevačke županije želi približiti mladima Županije, opravdati ulogu predstavnika mladih u tijelima vlasti te pobliže upoznati potrebe mladih kako bi nastojao doprinijeti što boljem položaju mladih u Županiji.

Županijski savjet mladih Koprivničko-križevačke županije