Ministar Grčić mora konzultirati županije po pitanju regionalnog razvoja

Ministarstvo regionalnog razvoja i europskih fondova opet donosi odluke bez uključenja županija, najvažnijeg partnera  u planiranju ujednačenog regionalnog razvoja

 Za danas je najavljena konferencija za medije na temu novog prijedloga Zakona o regionalnom razvoju, a o samom prijedlogu Zakona oni kojih se to najviše tiče, ne znaju ništa.

VladaRH i resorna ministarstava opet donose nove zakone bez konzultacija sa dionicima, u ovom slučaju sa županijama, razvojnim agencijama, sveučilištima, nevladinim organizacijama, a oni kojih se to doista tiče, o novim odlukama doznaju iz medija i s novinskih konferencija.

 

To je apsolutno neprihvatljiv i podcjenjujući odnos resornog ministarstva prema onima koji trebaju najviše doprinijeti na ovom području.Upravo kohezijska odnosno regionalna politika predstavlja politiku ujednačenog regionalnog razvoja za koju je odvojeno oko 376 milijardi eura novog 7-godišnjeg proračuna EU, za koju županije mogu prijaviti projekte vrijedne više 10-taka milijuna eura“, istaknuo je Tomislav Tolušić, župan Virovitičko-podravske županije i novoizabrani predsjednik Hrvatske zajednice županija.

 

Tolušić je dodao kako županije pripremaju takve projekte, a da ne znaju ni koliko će morati sufinancirati, ni jesu li projekti relevantni na ciljeve operativnih programa, niti koji su troškovi prihvatljivi, te kako se upravo na regionalnu politiku odnosi jedno od najvažnijih načela EU, načelo partnerstva i planiranje ujednačenog regionalnog razvoja po principu „odozgo prema gore“. To se načelo sustavno i opetovano krši od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

 

„Opet smo iz medija saznali da Ministarstvo planira pet novih subregija, ali kakvu će ulogu imati te regije, hoće li biti statističkog ili nekog drugog oblika, to još ne znamo. Smatram da je ministar Grčić trebao prije svega, o ovom prijedlogu Zakona raspravljati sa županima  koji uostalom  zastupaju  stanovništvo 20 županija u Hrvatskoj. Mi smo pozivali i još uvijek pozivamo i ministra i premijera na partnersku suradnju u svim segmentima razvoja društva pa tako i za ujednačeni regionalni razvoj“, navodi župan Tolušić.

 

Prijedlozi reforme državne uprave pripremaju se bez dijaloga i javne rasprave kroz koju bi se mogao unaprijediti postojeći teritorijalni model i uistinu provesti toliko željena racionalizacija. Tim više što bilo kakve izmjene u najavljenom smjeru traže i izmjene Ustava Republike Hrvatske koji u članku 133. propisuje da su jedinice područne (regionalne) samouprave upravo županije. Hrvatska zajednica županija se, stoga, zalaže i uvijek će se zalagati za rješavanje ovog pitanja kroz dosljedniju provedbu decentralizacije uprave i fiskalne decentralizacije koja do danas nije zaživjela. Županije su najvažnije institucije za decentralizaciju zemlje, što su i dosad pokazale kroz uspješno obavljanje poslova vezanih za obrazovanje, zdravstvo te komunalnu i prometnu infrastrukturu, a pod zadnje i kroz pripremu projekata za EU fondove. Samim time dokazale su da se trenutačni teritorijalni ustroj mora samo unaprijediti, a ne u potpunosti mijenjati.

O Hrvatskoj zajednici županija – www.hrvzz.hr

Hrvatska zajednica županija broji 20 županija te njihovih župana koji, bez obzira na političku pripadnost, aktivno rade na promicanju ustroja regionalne samouprave te na poticanju i potpori ravnomjernog gospodarskog i društvenog razvitka svih županija. Kroz Hrvatsku zajednicu županija žele komunicirati prema upravnim tijelima, izvršnoj vlasti i javnosti te ojačati sustav koji zajednički grade niz godina, a sve sa ciljem funkcionalne decentralizacije Republike Hrvatske. Predsjednik Hrvatske zajednice županija je župan Virovitičko-podravske županije Tomislav Tolušić (HDZ), a potpredsjednik župan Varaždinske županije Predrag Štromar (HNS).

 

Hrvatska zajednica županija