Međunarodni znanstveni skup POVIJEST OKOLIŠA PODRUČJA REGIONALNOG PARKA MURA-DRAVA Koprivnica

Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju/ Croatian Society for Economic History and Environmental History

&

Povijesno društvo Koprivnica/ Historical Society Koprivnica

 u suradnji s Javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na područjima Koprivničko-križevačke i Međimurske županije

POZIVAJU VAS

 na Međunarodni znanstveni skup/International Conference

POVIJEST OKOLIŠA
PODRUČJA REGIONALNOG PARKA MURA-DRAVA / THE ENVIRONMENTAL HISTORY OF THE REGIONAL PARK MURA-DRAVA AREA

 Koprivnica, Hrvatska/Croatia, 1 lipnja 2012./ June, 1 2012. od 14.00 do 20.30 sati

Hotel Podravina, Hrvatske državnosti 9, Koprivnica

Pokrovitelj: Koprivničko-križevačka županija

13:30-14:00    Registracija/Registration (Hotel Podravina, Hrvatske državnosti 9, Koprivnica)

14:00-14:10    Pozdravni govori/Welcome

14:15-15:15   Geografske perspektive, zaštita prirode i etika zemlje/Geographicalperspective, nature conservationandlandethics (voditelji/chairs: Hrvoje Petrić i Zlata Živaković Kerže)

Dragutin Feletar

GEOGRAFSKO-DEMOGRAFSKE ZNAČAJKE REGIONALNOG PARKA MURA DRAVA/ GEOGRAPHIC-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF REGIONAL PARK MURA DRAVA

Helena Hećimović

SAVEZ UDRUGA „DRAVSKA LIGA“- PRVI ZNAČAJAN UTJECAJ ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA NA DONOŠENJE ODLUKA O ZAŠTITI OKOLIŠA NA PODRUČJU BUDUĆEG REGIONALNOG PARKA MURA-DRAVA/ UNION OF ASSOCIATIONS “DRAVSKA LIGATHE FIRST SIGNIFICANT IMPACT OF CIVIL SOCIETY ON DECISION-MAKING ENVIRONMENTAL PROTECTION IN THE FUTURE REGIONAL PARK MURA-DRAVA

Željka Kolar

ZAŠTIĆENI DIJELOVI PRIRODE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE I REGIONALNI PARK MURA-DRAVA/ PROTECTED NATURAL AREAS KOPRIVNICA-KRIŽEVCI COUNTY AND REGIONAL PARK MURA-DRAVA

Siniša Golub

Mihaela Mesarić

LEOPOLDOVA ETIKA ZEMLJE UZ MURU I DRAVU: RAZVOJ ZAŠTITARSKE ETIKE NA SJEVERU HRVATSKE/ LEOPOLD’S LAND ETHIC AT MURA-DRAVA: A CASE STUDY IN THE DEVELOPMENT OF A CONSERVATION ETHIC IN NORTHERN CROATIA

Marina Kipson

PRELIMINARY RESULTS OF BAT SURVEY ALONG MURA AND DRAVA RIVERS AND DIRECTIONS FOR FUTURE MONITORING

15:15-16:00 Primjeri zaštite iz drugih područja / Examplesof protectionfrom other areas (voditelj/chair: Helena Hećimović)

Paul Hirt

A BRIEF HISTORY OF RIVER DEVELOPMENT AND RIVER CONSERVATION IN THE AMERICAN WEST

Frank Zelko

RIVERS OF HOPE: HOW ENVIRONMENTALISTS PROTECTED RIVERS IN GERMANY AND AUSTRALIA

Matija Zorn, Mateja Šmid Hribar

LANDSCAPE ALTERED BY MAN AS A PROTECTED AREA – LJUBLJANA MOOR CASE STUDY/ANTROPOGENA POKRAJINA KOT ZAŠČITENO OBMOČJE – PRIMER LJUBLJANSKEGA BARJA

16:00-16:30    Stanka za kavu i čaj/Coffee and tea break

16:30-17:15         Ušće Mure/ The mouth of the River Mura (voditelj/chair: Dragutin Feletar)

Zvonko Kovač

MEĐA UŠĆA, SUTOK RIJEKA U EKO-KULTURNOM KONTEKSTU/BORDER THE MOUTH, CONFLUENCE OF THE RIVERS IN THE ECO-CULTURAL CONTEXT

Hrvoje Petrić

PRILOZI POZNAVANJU UŠĆA MURE (16-20. STOLJEĆE)/ CONTRIBUTIONS TO THE KNOWLEDGE THE MURA RIVER MOUTH (16TH-20TH CENTURY)

Goran Šafarek

RECENTNE HIDROMORFOLOŠKE PROMJENE NA ŠIREM PODRUČJU UŠĆA MURE U DRAVU/ RECENT HYDROMORPHOLOGICAL CHANGES TO THE WIDER MOUTH OF THE RIVER MURA

17:15-18:15         Uz rijeku Muru, između Mure i Drave/Alongthe river Mura, betweenMura and Drava (voditelj/chair: Mihaela Mesarić)

Andrej Hozjan

OB MURI, PO MURI, Z MURO. REKA MURA NA SLOVENSKEM V NOVEM VEKU/ MURA RIVER ON SLOVENIAN IN MODERN TIMES

Andreja Talan

ČOVJEK I MURA – MOGUĆA ISTRAŽIVAČKA PITANJA/MAN ANDMURAPOSSIBLERESEARCHQUESTIONS

Aleksandra Đurić

PET MINUTA DO PONOĆI: STUDIJA O MEĐUOVISNOSTI VREMENA, OKOLIŠA I LJUDI U RANOM NOVOM VIJEKU NA PROSTORU IZMEĐU MURE I DRAVE/ FIVE MINUTES TO MIDNIGHT: THE STUDY OF THE INTERDEPENDENCE, ENVIRONMENT AND PEOPLE IN THE EARLY MODERN PERIOD THE AREA BETWEEN THE MURA AND DRAVA

Aleksej Milinović

KARTOGRAFSKE PERCEPCIJE RIJEKA MURE I DRAVE TE NJIHOVIH PRITOKA NA MEĐIMURSKOM VLASTELINSTVU OD DRUGE POLOVICE 16. DO KONCA 17. STOLJEĆA

18:15-18:30    Stanka /Break

18:30-19:30         Iz povijesti Drave/From thehistory of Drava (voditelj/chair: Andrej Hozjan)

Ranko Pavleš

LJUDI I RIJEKA DRAVA U SREDNJEM VIJEKU NA SJEVEROZAPADU KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE/ PEOPLE AND THE RIVER DRAVA IN THE MIDDLE AGES NORTHWEST KRIŽEVCI COUNTY

Dubravka Božić Bogović

DRAVA U OPISIMA VLASTELINSTVA BELJE U DRUGOJ POLOVICI 18. I POČETKOM 19. STOLJEĆA/ DRAVA IN DESCRIPTION BELJE NOBILITY IN THE SECOND HALF 18TH AND EARLY 19TH CENTURY

Zlata Živaković-Kerže

TRŽIŠTE I NJEGOV UTJECAJ NA REGULACIJU DRAVE I ODVODNJU SLAVONSKO-DRAVSKE NIZINE (POSEBNI OSVRT NA DONJI TOK DRAVE U 19. STOLJEĆU)/ MARKET AND ITS IMPACT ON REGULATION AND SEWAGE DRAVA SLAVONIA-DRAVA LOWLANDS (SPECIAL REFERENCE TO LOWER DRAVA IN THE 19TH CENTURY)

Nataša Kolar

NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA OB REKI DRAVI MED PTUJEM IN SREDIŠČEM OB DRAVI NA PRIMERU HISTORIOGRAFIJE PTUJSKO–ORMOŠKEGA OBMOČJA

Vladimir Šadek

PRILOZI O UTJECAJU RIJEKE DRAVE NA ŽIVOT STANOVNIKA SREDIŠNJE PODRAVINE U VRIJEME MONARHISTIČKE JUGOSLAVIJE – POPLAVE, REGULACIJE, PROMETNI I KOMUNIKACIJSKI PROBLEMI

19:30-20:30         Prekogranična suradnja i regionalni identiteti/Cross-bordercooperation andregionalidentities (voditelj/chair: Goran Šafarek)

Lóránt Bali & László Gulyás

PREPARATIONS FOR RECEIVING THE EU FUNDS, OR THE DAWN OF THE CROATIAN-HUNGARIAN CROSS-BORDER PLANNING, WITH A SPECIAL VIEW ON ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY PROJECTS / PRIPREME ZA PRIMANJE EU FONDOVA ILI POČETAK PLANIRANJA HRVATSKO-MAĐARSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE SA POSEBNIM OSVRTOM NA PROJEKTE KOJI OSIGURAVAJU OKOLIŠNU ODRŽIVOST

Đuro Franković

DRAVA, KAO CRTA RAZGRANIČENJA DVAJU PROSTORA OVOZEMALJSKOG I ONOZEMALJSKOG  U PREDAJAMA DVIJU GRUPA PODRAVSKIH HRVATA U MAĐARSKOJ/

Danijel Jukopila

RIJEKA MURA – ČIMBENIK OBLIKOVANJA REGIONALNOG IDENTITETA/MURARIVERFACTOR OF AREGIONAL IDENTITY