Međudržavna suradnja dviju osnovnih škola

Osnovna škola „Đuro Ester“ iz Koprivnice već tridesetak godina surađuje s bratskom školom Olga Meglič iz Ptuja. Učenici i djelatnici obiju škola prisustvuju na proslavama obljetnica i dana škole te se uključuju u zajedničke aktivnosti i radionice. Povodom Dana otvorenih učionica u okviru Dana škole u Osnovnoj školi „Đuro Ester“ gostovali su učenici i učitelji iz Slovenije te zajednički radili u dvije radionice pod nazivom Dodiri hrvatskog i slovenskog jezika kao dvaju južnoslavenskih jezika te radionici Uresi grada sa ciljem povezivanja geografskih znanja o dvama gradovima, Koprivnici i Ptuju, te crtanja minijatura. Radujemo se svakoj novoj zajedničkoj aktivnosti kojom njegujemo međudržavne odnose, razvijamo komunikaciju, širimo spoznaje te učimo cijeniti vlastite i tuđe vrijednosti.

U radionici: Uresi grada

         Nakon upoznavanja i ispisivanja imena na bedž, učenice 8-mog razreda Paula Stančin i Lana Gajski prikazale su prezentaciju Turistička šetnja gradom kako bi gosti upoznali obilježja našeg grada. Uz prezentaciju su članovi grupe Mladih geografa ranije pripremili plakat o Ptuju i Koprivnici te skicu geografske karte Slovenije i Hrvatske, označili gradove Ptuj i Koprivnicu i ucrtali tok rijeke Drave kao poveznicu dvaju gradova. Slijedilo je crtanje minijatura flomasterom na sivi kolaž nakon čega je svaki učenik nacrtanu minijaturu nalijepio na kartografsku podlogu. Na taj su način učenici dvaju gradova stvarali jedan novi, svoj grad. Nakon toga su na raznolikom papiru crtali i izrezivali konture svoga dlana, ispisali ime, zalijepili oko grada i zatvorili likovnu kompoziciju.

Radionica „ Dodiri hrvatskoga i slovenskoga jezika“

Radionica „Dodiri hrvatskoga i slovenskoga jezika“ temeljila se na uspoređivanju i traženju sličnosti između tih dvaju južnoslavenskih jezika.

Za rad u radionicama učenici su dobili usmjerene zadatke, služili su se istraživanjem i prikupljanjem potrebnih materijala ( užbenici, rječnici, plakati i sl.).

Učenici su u radionici bili organizirani u pet grupa koje su sačinjavali učenici iz obiju škola.

Svaka je grupa dobila određeni zadatak, a svoje zaključke i zapažanja predstavili su na kraju pomoću plakata koje su izradili.

Zadaci za grupe bili su sljedeći:

1.      grupa: – usporediti hrvatsku i slovensku abecedu,

                   – napraviti mali hrvatsko-slovenski rječnik;

2.      grupa:- usporediti padeže u hrvatskom i slovenskom jeziku;

3.      grupa: nazivi i tvorba glagolskih vremena s posebnim naglaskom na prezent (sedanjik), perfekt (preteklik) i futur I. (prihodnjik);

4.       grupa: narječja u hrvatskom i slovenskom jeziku;

5.      grupa: prijevod pjesme T. Pavčeka „Preproste besede“ na hrvatski jezik.

Na radionici je u svakoj grupi bilo vrlo živo i zanimljivo, učenici su bili vrlo aktivni, jedni drugima su objašnjavali hrvatske ili slovenske riječi. Voditeljima je bilo ugodno slušati kako se oslovljavaju imenima, zajedničkim rješavanjem postavljenih zadaća još više su se zbližili i bolje upoznali.

Zanimljivo je bilo uspoređivanje dviju abeceda (slovenska ima 25 slova), a mali hrvatsko-slovenski rječnik (riječi iz školskog okruženja) oduševio je učenike, voditelje i posjetitelje radionice. Bez obzira na razlike u svemu se mogao pronaći zajednički korijen i zajedničko podrijetlo riječi.

Grupa učenika osmih razreda pokušala je uz pomoć učenika iz Ptuja prevesti na hrvatski jezik pjesmu T. Pavčeka „Preproste besede“. Svoj prijevod usporedili su s prijevodom iz čitanke i zaključili da za prijevode književnih tekstova, pogotovo poezije, nije dovoljno samo doslovno prevođenje s drugog jezika.

Pjesmu „ Preproste besede“ („Jednostavne riječi) za kraj je (dio na hrvatskom i dio na slovenskom jeziku) krasnoslovila S. Strnad, učenica šestog razreda.

Radeći u ovoj radionici, učenici su se vrlo aktivno družili i uspostavili suradnju upravo na području koje je ljudima često prepreka za komunikaciju.

Ciljevi radionice potpuno su ostvareni: voljeti i cijeniti svoj jezik ,ali se isto tako s poštovanjem odnositi prema svakom drugom jeziku. Samo tako učimo da su različitosti naše bogatstvo i u njima uvijek možemo pronaći ono što nas spaja i povezuje, a ne ono što nas dijeli i razdvaja.

 Sanja Prelogović, Dubravka Vajdić, Ana Matijević