Maškare u Gimnaziji «Fran Galović»

U Gimnaziji «Fran Galović» 8. ožujka bilo je vrlo živo. U uobičajenoj učeničkoj strci, na hodnicima se moglo susresti nindže, kauboje, buba-mare, gusare, nogometne reprezentacije, a za svaki slučaj dežurna je bila i jedna ekipa hitne pomoći. Intervencija nije bilo, osim onih veselih kao što je dodjela simboličnih nagrada za najbolju grupnu i pojedinačnu mušku i žensku masku. Nagrade su osvojili Nikola Kolarić (3. c) kao bakica, kaubojka Antonela Fučkar (4. b), nindže (4. c) i liječnička ekipa iz 2. c

Svi maskirani učenici bili su počašćeni krafnama, a cijeli događaj bio je organiziran na inicijativu učenika i uz ravnateljevu dozvolu uz samo jedan uvjet: da učenike profesor na satu može prepoznati.

R. Š.